Tag Archives: COVID-19

“นพดล” ผิดหวัง ฝ่ายนโยบายไร้มาตรการเด็ดขาดปกป้องประชาชน หนุน ปูพรมเอกซเรย์ผู้ติดเชื้อ

“นพดล” ผิดหวัง ฝ่ายนโยบายไร้มาตรการเด็ดขาดปกป้องประชาชน หนุน ปูพรมเอกซเรย์ผู้ติดเชื้อ

19 มีนาคม 2563 นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากคนจำนวนไม่น้อยที่หงุดหงิดกับการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพสู่ภูมิลำเนา

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพสู่ภูมิลำเนา

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย มีคำแนะนำให้กับประชาชนที่จะเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงนี้เพื่อไปในที่ต่างๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด