โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐบาล ต้องเตรียมความพร้อมระบบเยียวยาประชาชน ลดขั้นตอนยุ่งยาก อย่าเปิดช่องเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อ

โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐบาล ต้องเตรียมความพร้อมระบบเยียวยาประชาชน ลดขั้นตอนยุ่งยาก อย่าเปิดช่องเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อ

- April 3, 2020

29 มีนาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลัง เปิดให้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ลงทะเบียนรับการเยียวยาว่า รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมให้ดี อย่าให้เกิดกรณีเปิดให้ลงทะเบียนแล้วระบบล่ม อย่าพยายามเยียวยาประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมือง ทำรูปแบบให้เสมือนว่ามีประชาชนจำนวนมากต้องการการเยียวยา ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีกลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากอยู่แล้ว ถ้าไม่จัดระบบให้ดีก็จะเกิดปัญหาตามมา เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดแบ่งหมวดหมู่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกลุ่ม หรือระบุกลุ่มเลขท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นเลขท้ายสุด เช่น กลุ่มลงท้ายด้วยเลข 1 เลข 2 เรียงตามลำดับ เพื่อลดความแออัดของการพยายามเข้าถึงการรับสิทธิ์เยียวยาพร้อมๆ กัน

รัฐบาลต้องมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้ อย่ามัวแต่ไปไล่จับเฟคนิวส์ รวมถึงดำเนินการกับกว่า 40 เว็บไซต์ ที่เป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาปลอม เพื่อลดความสับสนของประชาชน อีกทั้งไม่ควรสื่อสารผิดพลาดบ่อยครั้ง จนกลายเป็นผู้ทำลายกฎกติกาทางสังคม โดยเฉพาะเรื่อง Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่เป็นหนึ่งในวิธีลดการแพร่ระบาดของโรค เสียเอง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเข้าไปเบียดเสียดเพื่อเข้ารับการเยียวยา จนกลายเป็นภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคซ้ำเข้าไปอีก ซึ่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ แต่ต้องเตรียมความพร้อมและลดขั้นตอนความยุ่งยาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

Leave a Comment