4 ระยะ เช็กให้รู้ สู้ COVID-19

4 ระยะ เช็กให้รู้ สู้ COVID-19

- March 28, 2020

4 ระยะ เช็กให้รู้ สู้ COVID-19

เพื่อไทย เพื่อคนที่ท่านรัก

1. ระยะฟักตัว :
ประมาณ 5-14 วัน หลังจากได้รับไวรัส
เชื้อจะแพร่ไปตามเซลล์ที่เยื่อบุคอ ท่อทางเดินหายใจและปอด โดยจะไม่แสดงอาการ แต่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้

ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือพบปะกับกับผู้ที่ติดเชื้อ และคิดว่าตัวเองอาจจะอยู่ในระยะนี้ ให้กักตัวเอง 14 วัน จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีอาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2. ระยะที่อาการไม่หนัก :
มีไข้ ไอแห้ง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ โดยมักจะไม่มีน้ำมูก บางคนอาจจะมีเสมหะ ผู้ที่แข็งแรงอาจจะหายได้ในระยะนี้ ด้วยการดูแลเหมือนไข้หวัดธรรมดา โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน
ข้อมูลจากจีนบอกว่า ผู้ที่ติดเชื้อ 86% มีอาการแค่ระยะนี้แล้วหายดี

ถ้าท่านมีไข้ และอาการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการตรวจโรค กักตัว และรักษา อย่าตื่นตระหนก ถ้าท่านสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสสูงมากที่จะหายในระยะนี้

3. ขั้นร้ายแรง :
อาจเกิดอาการปอดปวม ในขั้นนี้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์
ข้อมูลจากจีนบอกว่า ผู้ที่ติดเชื้อ 14% ที่จะพัฒนามาถึงขั้นนี้

ถ้าท่านมีอาการปอดบวม ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน

4. ขั้นวิกฤติ :
ความเสียหายอาจลามไปทั่วร่างกาย อาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวมจนได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ไตอาจหยุดฟอกเลือด เยื่อบุลำไส้ถูกทำลาย
ในระยะนี้ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอ
ข้อมูลจากจีนบอกว่า 6% ของผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นวิกฤต

ถ้าท่านมีอาการ ขั้นวิกฤติ ต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด

Leave a Comment