คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพสู่ภูมิลำเนา

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพสู่ภูมิลำเนา

- March 10, 0020

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย มีคำแนะนำให้กับประชาชนที่จะเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงนี้เพื่อไปในที่ต่างๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด

1. กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อ
2. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ฯลฯ
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
5. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6. หากมีไข้และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

Leave a Comment